SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 2, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

FAMILIA CITOKINELOR IL-17 SI SUBPOPULATIILE LIMFOCITARE THCD4+ (TH1, TH17, TREG) – IMPLICATII ÎN PATOLOGIA BOLILOR AUTOIMUNE

, , , , , and

REZUMAT

Citokinele sunt molecule de tip polipeptidic cu funcţii de mesageri intercelulari, având roluri esenţiale în reglarea funcţiilor sistemului imunitar. Principalele subtipuri limfocitare eliberează citokine specifice, prin intermediul cărora îşi îndeplinesc funcţiile caracteristice. Limfocitele T Helper 17 (LTH17) au un rol esenţial în controlul patogenilor extracelulari. Studii recente atrag însă atenţia asupra contribuţiei esenţiale a acestui subtip limfocitar major în declanşarea şi menţinerea unor procese inflamatorii cronice. Astfel, în poliartrita reumatoidă (PR) stadiile iniţiale ale bolii se caracterizează prin selectarea unui anumit fenotip limfocitar, ce sintetizează interleukina-17A (IL-17A), cu efecte proinflamatorii locale semnificative, astfel încât se constată o relaţie de proporţionalitate directă între expresia IL-17 şi distrucţia articulară. De asemenea, interacţiunea dintre IL-17 şi factorul de necroză tumorală (TNF) poate contribui semnificativ la distrucţia tisulară şi la persistenţa sindromului inflamator întâlnite în această afecţiune. Mecanisme similare au fost observate şi în cazul spondilitei anchilozante sau artritei psoriazice. Descoperirea implicaţiilor fiziopatologice ale IL-17 în patogenia bolilor autoimune a condus la deschiderea unor noi orizonturi de tratament, fiind studiate în prezent noi metode de terapie biologică, cu acţiune directă sau indirectă.

Articolul de faţă sintetizează cele mai recente date referitoare la implicarea LTH17, dar şi a limfocitelor T helper 1 (LTH1) şi T reglatorii (LTreg) în patogeneza afecţiunilor autoimune.

Cuvinte cheie: citokine, limfocite, afecţiuni autoimune

Full text | PDF