SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 3, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EFICACITATEA TRATAMENTULUI CU RITUXIMAB PE UN LOT DE PACIENTI CU POLIARTRITA REUMATOIDA ÎN FUNCTIE DE REMISIVUL CLASIC ASOCIAT SI INDICELE DE MASA CORPORALA

, , , and

REZUMAT

Introducere. Rituximab (RTX), anticorp monoclonal anti-CD20, testat în studii clinice randomizate controlate placebo şi aprobat în practica clinică curentă, şi-a demonstrat eficacitatea în poliartrita reumatoidă (PR), la pacienţii care nu au răspuns la terapia cu blocanţi de TNFα clasici.

Obiective. Studiul de faţă şi-a propus să monitorizeze evoluţia unui lot de pacienţi cu PR, aflaţi în tratament cu RTX, pe o perioadă de 12 luni. Obiectivul principal a fost evaluarea parametrilor de activitate a bolii sub tratamentul cu RTX, la 6 luni, respectiv la 12 luni, cu scopul de a urmări activitatea bolii sub tratament. Obiectivele secundare au fost reprezentate de evaluarea răspunsului terapeutic la RTX în funcţie de remisivul clasic utilizat în asociere şi indicele de masă corporală al pacienţilor.

Material şi metodă. Lucrarea de faţă este un studiu descriptiv, retrospectiv, de tip serie de cazuri, care a inclus un lot de 30 de pacienţi cu PR în tratamentul cu RTX. Eficacitatea terapiei a fost evaluată utilizând valorile VSH, PCR, VAS, NAT28, NAD28 şi a indicelui compozit DAS28 la trei momente de timp diferite: iniţiere, 6 luni şi 12 luni. Prelucrarea statistică a datelor a fost realizată cu ajutorul programelor Microsoft Excel 2010 şi SPSS Statistics 20. Testele statistice folosite au fost: testele t împerecheate, testele t independente şi testul chi-pătrat.

Rezultate. În cadrul lotului de studiu, media scorului DAS28 scade de la 5,62 la iniţiere la 3,69 la 6 luni, iar la finalul perioadei de urmărire atinge valoarea de 3,09. Aceste valori prezintă o tendinţă de scădere lineară în timp (R2 = 0,9157) şi sunt diferite semnificativ statistic conform valorilor p obţinute. Variabilele individuale, componente ale scorului DAS28 au prezentat acelaşi trend. La 12 luni, subgrupul de pacienţi tratat cu asocierea RTX-leflunomid (LEF) a prezentat medii DAS28 şi VSH semnificativ statistic mai mici comparativ cu pacienţii în tratament cu asocierea RTX-metotrexat (MTX) (2,67 vs 3,28, p = 0,038); (16,22 mm/h vs 28,04 mm/h, p = 0,011); în plus, procente mai mari dintre aceştia au atins LDA la 6 luni (44,4% vs 0%, p = 0,001) şi respectiv la 12 luni (55,6% vs 9,5%, p = 0,006). La finalul perioadei de urmărire, subgrupul de pacienţi normoponderali prezintă valori mai mici ale VSH-ului (20,13 mm/h vs 28,86 mm/h, p = 0,045), scoruri mai mici DAS28 (2,82 vs 3,37, p = 0,042), o ameliorare superioară a valorilor DAS28 faţă de iniţiere (3,02 vs 2, p = 0,022) şi un procent mai mare de pacienţi aflaţi în remisiune (40% vs 0%, p = 0,006) faţă de subgrupul de pacienţi supraponderali.

Concluzii. Pentru lotul de studiu s-a demonstrat cu semnificaţie statistică scăderea tuturor parametrilor de activitate a bolii măsuraţi de la iniţiere, la 6 luni şi respectiv 12 luni, superioritatea asocierii RTX-LEF şi rate de răspuns mai bune la terapie ale pacienţilor normoponderali.

Cuvinte cheie: poliartrită reumatoidă, rituximab, leflunomid, indice de masă corporală

Full text | PDF