SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 2, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

DINAMICA SI ADERENTA LA TERAPIE BIOLOGICA PENTRU POLIARTRITA REUMATOIDA, SPONDILITA ANCHILOZANTA SI ARTROPATIA PSORIAZICA ÎN ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 2009-2013

REZUMAT

Obiective. Lucrarea îşi propune o analiză aprofundată a dinamicii şi aderenţei la terapia biologică pentru poliartrita reumatoidă (PR), spondilita anchilozantă (SA) şi artropatia psoriazică (AP), între anii 2009-2013, în cadrul programelor naţionale din România privind tratamentul cu agenţi biologici în aceste afecţiuni.

Metode. Au fost analizate datele tuturor pacienţilor care au primit tratament biologic pentru PR, AP sau SA în baza aprobării, pentru fiecare caz în parte, emisă de Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în PR, AP, SA şi artrita juvenilă (CCNASPASA), între 2009- 2013. Pentru PR au fost analizate pentru prima dată datele Registrului Român de Boli Reumatice (RRBR), care a verificat cum se regăsesc datele din baza de aprobări emise de CCNASPASA în baza de decontări din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI).

Rezultate. La pacienţii cu PR, abandonul terapeutic pe terapie biologică a fost de 25%, iar monoterapia biologică în proporţie de 30%. Tratamentul remisiv sintetic are o analiză calitativă a utilizării anormale a azatioprinei şi hidroxiclorochinei în detrimentul metotrexatului (MTX), care are încă sechela de prescripţie din cauza lipsei de pe piaţă anii trecuţi. Pacienţii cu SA au avut abandon terapeutic pentru terapia biologică la 14% dintre cazuri, iar cei cu AP la 16%. Au fost analizate în detaliu dinamica iniţierilor şi switch-urilor, precum şi problemele reţetelor pe fiecare moleculă în parte, şi s-a realizat topografia bugetelor pe judeţe şi curbele de concentraţie ale pacienţilor la reumatologi, în toate cele 3 boli.

Concluzii. Articolul este rezultatul conlucrării Societăţii Române de Reumatologie (SRR) cu CCNASPASA, care a permis această analiză şi expunere transparentă a realităţii terapiei biologice pe perioada 2009-2013, şi are drept concluzie necesitatea dezvoltării unor programe naţionale de aderenţă. Sperăm că aceste rezultate să crească gradul de conştientizare a eforturilor care stau în spate în privinţa tratamentului biologic – din partea reumatologilor prescriptori şi a CCNASPASA ca timp de lucru şi din partea Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate (CASJ) ca bugetare.

Cuvinte cheie: dinamică, aderenţă, monoterapie biologică, abandon terapeutic, topografia consumului financiar, costuri

Full text | PDF