SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 4, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

COMPARAREA EFICIENTEI TERAPIILOR BIOLOGICE ÎN OBTINEREA REMISIEI CLINICO-BIOLOGICE, FUNCTIONALE SI STRUCTURALE ÎN POLIARTRITA REUMATOIDA

, , , and

REZUMAT

Obiective. Compararea eficienţei diferitelor terapii remisive biologice în obţinerea remisiei clinice, funcţionale şi structurale la pacienţii cu poliartrită reumatoidă.

Material şi metode. Au fost incluşi în studiu 96 de pacienţi cu poliartrită reumatoidă care au beneficiat de terapie remisivă biologică (adalimumab – ADA, etanercept – ETA, infliximab – IFX, tocilizumab – TCZ sau rituximab – RTX). La iniţierea tratamentului şi apoi la 12 luni, pacienţii au fost evaluaţi clinic (DAS28), funcţional (HAQ-DI) şi s-a calculat răspunsul EULAR la tratament. Progresia radiologică la un an a fost evaluată utilizându-se scorul Sharp modificat de van der Heijde.

Rezultate. 59,46% dintre pacienţii aflaţi sub tratament cu ADA, 35,71% din grupul sub ETA, 28,57% IFX respectiv 29,58% sub RTX au fost în remisie sau LDA (p>0,5). Răspuns EULAR bun a fost prezent la 56,76% (ADA), 35,72% (ETA), 28,57% (IFX), 28,57% (RTX), respectiv la 50% (TCZ) dintre pacienţi. Remisia funcţională a fost atinsă în cel mai mare procent (40,63%) de pacienţii aflaţi sub tratament cu ADA, urmat de cei sub RTX (28,57%), IFX (25%), ETA (13,64%) însă fără diferenţe semnificative statistic între loturile de pacienţi. Remisia structurală a fost observată într-un procent aproximativ egal la pacienţii din fiecare braţ terapeutic (ADA – 44,74%, ETA – 41,38%, IFX – 42,86%, RTX – 44,44%, TCZ – 50%).

Concluzii. Rata remisiei clinice, funcţionale şi structurale la un an a fost similară din punct de vedere statistic pentru fiecare braţ terapeutic, agenţii biologici dovedind o eficienţă similară în tratamentul poliartritei reumatoide.

Cuvinte cheie: poliartrită reumatoidă, remisie, DAS28, HAQ-DI, scor Sharp modificat, DMARDs biologice

Full text | PDF