SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 2, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

BOALA VASCULARA ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC: ÎNTREPATRUNDERE A FACTORILOR DE RISC TRADITIONALI SI NETRADITIONALI

, , , , , , and

REZUMAT

Lupusul eritematos sistemic (LES) este prototipul bolii autoimune, afectând pacienţi tineri, predominant femei, cu impact important asupra calităţii vieţii. Deşi afectarea vasculară de tip aterosclerotic nu reprezintă o caracteristică a acestei boli, în timp acest tip de patologie reprezintă o cauză majoră de morbiditate şi mortalitate.

Obiective. Caracterizarea unei cohorte de pacienţi cu LES din punct de vedere al evenimentelor vasculare, în scopul elaborării unor măsuri de prevenire a acestor complicaţii.

Material şi metodă. S-a efectuat un studiu prospectiv, pe 65 de pacienţi cu LES, internaţi în Clinica de Medicină Internă şi Reumatologie a Spitalului „Sfânta Maria“, Bucureşti. Înrolarea lor s-a făcut în mod consecutiv, în perioada octombrie 2011 – aprilie 2012. Toţi pacienţii au semnat un consimţământ informat aprobat în prealabil de Comisia de Etică a spitalului. Au fost înregistrate evenimentele vasculare ca: boala cardiovasculară de tipul anginei pectorale sau al infarctului de miocard, boala cerebro-vasculară de tipul accidentului vascular de tip ischemic sau tranzitor sau al bolii vasculare periferice de tipul arteriopatiei obliterante sau anevrismului de aortă abdominală, precum şi alte caracteristici clinice şi paraclinice ale pacienţilor.

Rezultate. Dintre factorii tradiţionali pentru suferinţa vasculară, cu semnificaţie statistică (p < 0,05) au fost hipertensiunea arterială, obezitatea, menopauza, sedentarismul. Factorii legaţi de boala lupică în sine întâlniţi în cohorta noastră au fost prezenţa anticorpilor antifosfolipidici, expunerea prelungită la corticoterapie, scorul crescut SLICC, vârsta mai mare la momentul diagnosticului LES şi vechimea mai mare a LES.

Concluzii. Screeningul pentru patologie vasculară trebuie început precoce, iar corectarea factorilor de risc corectabili reprezintă o bună oportunitate pentru ameliorarea supravieţuirii in LES, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii la aceşti pacienţi.

Cuvinte cheie: lupus eritematos sistemic, leziune vasculară, boală endotelială

Full text | PDF