SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 2, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ASPECTE CLINICO-BIOLOGICE SI IMAGISTICE ÎN ARTRITA REUMATOIDA PRECOCE DIAGNOSTICATA CONFORM CRITERIILOR DE CLASIFICARE ARC/EULAR 2010

, and

REZUMAT

Introducere. Procesele distructive din artrita reumatoidă (AR) încep din primele săptămâni sau luni de boală astfel încât diagnosticul precoce şi instituirea timpurie a tratamentului devin imperative.

Obiective. Studiul îşi propune analiza caracteristicilor clinice, biologice şi imagistice ale pacienţilor cu artrită reumatoidă precoce diagnosticaţi conform criteriilor ACR/EULAR 2010 şi compararea performanţei acestora cu vechile criterii ACR 1987 în stabilirea diagnosticului.

Material şi metodă. S-a efectuat un studiu prospectiv care a inclus 50 de pacienţi cu artrită reumatoidă precoce clasificată conform noilor criterii ACR/EULAR 2010, obţinându-se date demografice, date privind caracteristicile clinico-biologice şi imagistice ale bolii. S-a analizat ponderea fiecărui criteriu şi s-a comparat valoarea diagnostică a criteriilor din cele două clasificări.

Rezultate. Diagnosticul de AR a fost confirmat printr-o medie crescută a scorului ACR/EULAR 2010 (7,24 ± 1,422). Majoritatea pacienţilor (92%) au avut sindrom biologic de inflamaţie, durata simptomelor peste 6 săptămâni a fost prezentă la un procent de 84%, iar afectarea poliarticulară a fost întâlnită la 78% din pacienţi. Serologia pozitivă (FR, anti CCP sau ambele) a fost prezentă la 78% din pacienţi (56% au prezentat titruri mari de FR sau anti-CCP). Numai 60% dintre pacienţii incluşi în studiu ar fi fost diagnosticaţi ca AR precoce folosind criteriile de clasificare ACR 1987.

Concluzii. Criteriile ACR/EULAR 2010 au dovedit o performanţă mult crescută pentru diagnosticul formelor precoce de boală comparativ cu cele elaborate în 1987.

Cuvinte cheie: artrită reumatoidă precoce, ACR/EULAR 2010, ACR1987

Full text | PDF