SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 4, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ARTRITA REUMATOIDA PRECOCE SI TERENUL GENETIC LA PACIENTII DIN SUD-ESTUL ROMÂNIEI

, , and

REZUMAT

Obiective. Cercetătorii evidenţiază diferite asocieri ale alelelor HLA cu artrita reumatoidă. Studiul nostru tentează asocierea între manifestarea fenotipică dată de caracteristicile principale ale bolii, definite prin criteriile de clasificare folosite în cercetare, cu fondul genotipic dat de prezenţa anumitor alele HLA-DRB1.

Material şi metodă. Au fost evaluaţi prospectiv pacienţi diagnosticaţi cu artrită reumatoidă precoce conform noilor criterii de clasificare ACR/EULAR 2010, obţinându-se date demografice, date privind caracteristicile clinicobiologice şi genetice care au fost integrate comparativ în vederea stabilirii de asocieri semnificative.

Rezultate. A fost observată frecvenţa semnificativ crescută a alelelor *04 (17% vs. 8,98%; p = 0,0474) şi *10 (5% vs. 1,12%; p = 0,0477), dar şi a celorlalte alele potenţial conţinătoare de epitop comun ca *01 (15% vs. 8,42%; p = 0,0900). Stratificarea cotei de risc a adus în prim plan alela *10 (OR=4,63), urmată de alelele *04 şi *07 (OR=2,07 şi respectiv OR=2,15). Semnificativă statistic a fost asocierea negativă dintre alela *13 şi prezenţa factorului reumatoid (p=0,052). Serologia pozitivă s-a corelat cu alela *04; aceasta s-a corelat semnificativ statistic cu anticorpii antipeptid ciclic citrulinat (p=0,030), în contrast cu factorul reumatoid. DAS28 care s-a corelat semnificativ cu principalele alele potenţial conţinătoare de epitop comun (p=0,014), dar şi cu alelele *04 sau *14 în particular. Asiaticii au prezentat parametrii de severitate a bolii net superiori, comparativ cu pacienţii caucazieni, şi nu în ultimul rând un titru mare de anticorpi anti-peptid ciclic citrulinat, pe un tipar genetic dominat de alela *04.

Concluzii. Tiparul genetic pare să influenţeze în mod diferit sub-populaţii distincte de pacienţi cu artrită reumatoidă precoce. Este nevoie de o nouă abordare care să permită evaluarea pacientului cu această patologie, în strânsă corelare cu manifestările fenotipice pentru o diagnosticare precoce, eficientă, care are deja la bază o clasificare revoluţionară a criteriilor de boală.

Cuvinte cheie: HLA-DRB1, artrită reumatoidă precoce, ACR/EULAR 2010

Full text | PDF