SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 3, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

ROLUL TNF-α ÎN UVEITA ASOCIATA CU SPONDILITA ANCHILOZANTA – DE LA PATOGENIE LA TRATAMENT

, , and

REZUMAT

Uveita este cea mai frecventă manifestare extraarticulară la pacienţii cu spondilită anchilozantă (SA), uveita acută anterioară (UAA) HLA-B27+ reprezentând cea mai importantă formă de uveită întâlnită la pacienţii cu această suferinţă reumatică. Patogenia SA este parţial înţeleasă şi mecanisme mediate imun sunt sugerate de histologia inflamatoare, niveluri serice crescute de IgA şi reactanţi de fază acută, relaţia strânsă cu HLA-B27 etc. TNF-α este o citokină proinfl amatoare implicată în patogenia atât a manifestărilor articulare ale bolii reumatice, cât şi a uveitei. Tratamentul anti-TNF-α (Infliximab, Adalimumab, Etanercept) are efect favorabil la pacienţii cu SA, scăzând semnele şi simptomele, ameliorând funcţionalitatea şi crescând calitatea vieţii pacienţilor şi productivitatea lor.

Efectul terapiei anti-TNF-α în uveita asociată cu SA este diferit: comparativ cu Etanerceptul (receptori solubili de TNFα) care poate induce ca o reacţie paradoxală uveită la pacienţii cu boli reumatice cum este SA, Infliximabul şi Adalimumabul (anticorpi monoclonali anti-TNF) au efecte favorabile în scăderea ratei recurenţelor uveitei la pacienţii cu SA.

O înţelegere mai bună a mecanismelor afectării articulare şi oculare la pacienţii cu SA şi UAA ar putea îmbunătăţi tratamentul lor.

Cuvinte cheie: TNF-α, uveită, spondilită anchilozantă

Full text | PDF