SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 3, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexată BDI  |  IDB Indexed

DOAJ
Ebsco Host - Medline
DOI - Crossref

HIGHLIGHTS

Committe on Publication Ethics

A forum for responsible and ethical research publishing – Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

PREMIU NAȚIONAL AUTORI

RJR și SRR oferă anual Premiul Național pentru Știință și Cercetare - pentru autorii celor mai bune articole științifice publicate [...]

Plagiatul – în actualitate

Tema plagiatului este tot mai mult discutată în ultima vreme. Apariția unor programe performante de căutare și identificare a similitudinilor între texte [...]

EVALUAREA STATUSULUI LIMFOCITELOR T REGLATOARE ÎNTR-UN LOT DE PACIENTI CU SINDROM SJÖGREN PRIMAR

, , , and

REZUMAT

Sindromul Sjögren (SS) este o exocrinopatie autoimună cronică asociată cu infiltrare limfocitară de grade variabile la nivelul organelor afectate, în special glande lacrimale şi salivare. Exista pânǎ în prezent câteva ipoteze privind rolul jucat de limfocitele T reglatoare în etiopatogenia, progresia bolii şi complicaţiile din SS.

Obiective. Evaluarea statusului Treg la pacienţii cu Sindrom Sjögren primar, dar şi variaţia acestuia funcţie de manifestările de boală şi factorii de prognostic negativ.

Material şi metodǎ. S-a efectuat un studiu prospectiv care a inclus 46 de pacienţi cu Sindrom Sjögren primar (SS) internaţi în Clinica de Medicină Internă şi Reumatologie a Spitalului „Sfânta Maria“, Bucureşti, şi 43 de donatori sănătoşi (grupul de control). Înrolarea pacienţilor s-a făcut în mod consecutiv prezentării lor. Limfocitele T CD4+ din sângele periferic au fost izolate după centrifugarea în gradient de densitate pe Ficoll-Paque, iar fenotipul lor a fost studiat prin citometrie de flux (FACS) şi PCR în timp real.

Rezultate. În cazul pacienţilor cu SS, procentul de celule Tregs este semnificativ mai redus, în timp ce nivelul de expresie a receptorului CD25 este semnificativ mai crescut pe celulele Tregs comparativ cu subiecţii grupului de control. Atât procentele de celule TregsGITR+, dar în mod special nivelul de expresie pe celulele Tregs al receptorului GITR par a fi mai crescute la pacienţii cu SS comparativ cu subiecţii de control. De asemenea, pacienţii evaluaţi Treg au avut caracteristic nivele reduse de Foxp3, expresie intracelulară crescută de CTLA-4 şi expresie crescută de CD45RO. Atât procentul de celule Tregs, cât şi nivelul de expresie al Foxp3 în celulele T CD4+ s-au corelat cu: afectarea sistemică, hipocomplementemia sau prezenţa autoanticorpilor anti-La.

Concluzii. Aceste rezultate sugerează că pacienţii cu SS pot fi caracterizaţi printr-un procent redus de limfocite T reglatoare cu caracteristici particulare şi relevanţă clinică.

Cuvinte cheie: Sindrom Sjögren primar, limfocite T reglatoare, Foxp3

Full text | PDF