SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 3, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

EVALUAREA STATUSULUI LIMFOCITELOR T REGLATOARE ÎNTR-UN LOT DE PACIENTI CU SINDROM SJÖGREN PRIMAR

, , , and

REZUMAT

Sindromul Sjögren (SS) este o exocrinopatie autoimună cronică asociată cu infiltrare limfocitară de grade variabile la nivelul organelor afectate, în special glande lacrimale şi salivare. Exista pânǎ în prezent câteva ipoteze privind rolul jucat de limfocitele T reglatoare în etiopatogenia, progresia bolii şi complicaţiile din SS.

Obiective. Evaluarea statusului Treg la pacienţii cu Sindrom Sjögren primar, dar şi variaţia acestuia funcţie de manifestările de boală şi factorii de prognostic negativ.

Material şi metodǎ. S-a efectuat un studiu prospectiv care a inclus 46 de pacienţi cu Sindrom Sjögren primar (SS) internaţi în Clinica de Medicină Internă şi Reumatologie a Spitalului „Sfânta Maria“, Bucureşti, şi 43 de donatori sănătoşi (grupul de control). Înrolarea pacienţilor s-a făcut în mod consecutiv prezentării lor. Limfocitele T CD4+ din sângele periferic au fost izolate după centrifugarea în gradient de densitate pe Ficoll-Paque, iar fenotipul lor a fost studiat prin citometrie de flux (FACS) şi PCR în timp real.

Rezultate. În cazul pacienţilor cu SS, procentul de celule Tregs este semnificativ mai redus, în timp ce nivelul de expresie a receptorului CD25 este semnificativ mai crescut pe celulele Tregs comparativ cu subiecţii grupului de control. Atât procentele de celule TregsGITR+, dar în mod special nivelul de expresie pe celulele Tregs al receptorului GITR par a fi mai crescute la pacienţii cu SS comparativ cu subiecţii de control. De asemenea, pacienţii evaluaţi Treg au avut caracteristic nivele reduse de Foxp3, expresie intracelulară crescută de CTLA-4 şi expresie crescută de CD45RO. Atât procentul de celule Tregs, cât şi nivelul de expresie al Foxp3 în celulele T CD4+ s-au corelat cu: afectarea sistemică, hipocomplementemia sau prezenţa autoanticorpilor anti-La.

Concluzii. Aceste rezultate sugerează că pacienţii cu SS pot fi caracterizaţi printr-un procent redus de limfocite T reglatoare cu caracteristici particulare şi relevanţă clinică.

Cuvinte cheie: Sindrom Sjögren primar, limfocite T reglatoare, Foxp3

Full text | PDF