SELECT ISSUE

Romanian Journal of Rheumatology, Volume XXIII, No. 3, 2014
ISSN 1843-0791  |  e-ISSN 2069-6086
ISSN-L 1843-0791
DOI: 10.37897/RJR

Indexed

DOI - Crossref
Similarity Check by iThenticate, worldwide No 1 professional plagiarism checking system
DOAJ
Scopus
NLM Catalog
Ebsco Host - Medline
Google Academic
Semantic Scholar

HIGHLIGHTS

National Awards “Science and Research”

NEW! RJR has announced the annually National Award for "Science and Research" for the best scientific articles published throughout the year in the official journal.

ICMJE- Recommendations

Read the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals.

Promoting Global Health

The published medical research literature is a global public good. Medical journal editors have a social responsibility to promote global health by publishing, whenever possible, research that furthers health worldwide.

CORELATII ÎNTRE ULTRASONOGRAFIE SI IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA. FACTORI DE PREDICTIE IMAGISTICI PENTRU PROGRESIA EROZIUNILOR ÎN POLIARTRITA REUMATOIDA

, , , , , , , , , and

REZUMAT

Introducere. Existenţa unei progresii radiologice în poliartrita reumatoidă chiar şi la pacienţii încadraţi în remisiune cu impact asupra prognosticului, gradului de dizabilitate şi a costurilor socio-economice a impus utilizarea unor metode imagistice care alături de examenul clinic şi biologic să crească acurateţea evaluării pacientului. Au fost elaborate 10 recomandări EULAR de implementare a ultrasonografiei şi imagisticii prin rezonanţă magnetică în diagnosticul, tratamentul şi monitorizarea pacienţilor cu poliartrită reumatoidă. Acestea au la bază numeroase studii ale căror rezultate certifică capacitatea celor două metode de a identifica inflamaţia subclinică şi existenţa unor factori de prognostic imagistici pentru progresia eroziunilor.

Obiective. Principalul obiectiv al studiului a fost identificarea unei corelaţii între ultrasonografie şi IRM comparând capacitatea fiecărei metode de a detecta inflamaţia articulară, de a identifica prezenţa eroziunilor şi de a urmări progresia lor la 3 luni. Alte obiective au fost identificarea unor factori predictivi imagistici pentru progresia eroziunilor.

Material şi metodă. Lucrarea de faţă reprezintă o analiză a 26 de pacienţi cu poliartrită reumatoidă luaţi în evidenţa clinicii „Sfânta Maria“. Studiul se bazează pe analiza foilor de observaţie ale pacienţilor, pe evaluarea clinică şi imagistică la momentul prezentării şi ulterior la 3 luni. Tehnicile imagistice folosite au fost ultrasonografia şi imagistica prin rezonanţă magnetică. Pentru prelucrarea statistică a datelor s-a folosit programul IBM SPPS 20.0 pentru Windows.

Rezultate. În rândul pacienţilor luaţi în studiu, 22 erau femei şi 4 bărbaţi; durata medie a bolii fiind de 12 ani. S-a obţinut o corespondenţă bună pentru identificarea eroziunilor între ecografie şi IRM, atât la baseline, cât şi la 3 luni, pentru toate articulaţiile urmărite, cu o excepţie (pentru MCF3 la evaluarea iniţială). S-au obţinut corelaţii semnificative din punct de vedere statistic între edemul osos identifi cat la IRM la evaluarea iniţială şi prezenţa eroziunilor la 3 luni, la acelaşi nivel, pentru toate articulaţiile examinate, cu excepţia MCF3 (la acest nivel corelaţia a fost nesemnificativă statistic: r = 0,191, p = 0,372).

Concluzii. Concluzionând, edemul osos reprezintă un factor de predicţie pentru progresia eroziunilor şi la 3 luni. De asemenea, rezultatele studiului actual au arătat concordanţe între ultrasonografie şi IRM, cu semnificaţie statistică în ceea ce priveşte identificarea eroziunilor la nivelul articulaţiilor luate în studiu (excepţie făcând MCF III la evaluarea iniţială) la ambele determinări. Conform analizei actuale, sinovita monitorizată ecografic şi prezenţa semnalului Doppler nu prezintă valoare predictivă pentru apariţia/progresia eroziunilor la 3 luni.

Cuvinte cheie: poliartrită reumatoidă, imagistică prin rezonanţă magnetică, ultrasonografie, eroziuni osoase, progresie

Full text | PDF